या लेखाच्या टंकलेखनादरम्यान बरहा पॆडवर काही कळा उमटत नव्हत्या त्यामुळे लेखन सदोष आहे. क्रुपया कथेचा आनंद घेताना त्याकडे दूर्लक्श करा.
 

0 comments: