आशापुर्णादेवी या बंगाली सिध्दहस्त लेखिका. वेगळ्या वाट्वरचं त्यांचं लिखाण नेहमीच मनात खोल रुतून बसतं. त्यांची मला आवडलेली ही कथा, "सिमारेषेची सिमा रेषा". त्याचा काही अंश देत आहे. आवडली तर जरुर कळवा.
 

0 comments: