अगं बाई खरं की काय?

त्यांनी म्हणे प्रेम केलं....
अगं बाई खरं की काय?

प्रेम केलं ते केलं
वर पुन्हा लग्नही केलं
आमचं आपलं एकच प्रकरण्
फुशारकिनं सांगितलं
म्हणुन म्हटलं
अगं बाई खरं की काय?

प्रेम झालं, लग्नही झालं
मुलं बाळं सगळ कसं
वेळच्यावेळी जिथल्या तिथं,
आमचं आपलं सगळंच आखिव
फुशारकिनं सांगितलं
म्हणुन म्हटलं
अगं बाई खरं की काय?

मुलं बाळं मोठी झाली
कर्ती सवर्ती शिंगं फुटली,
आता तरुणपणच ते
प्रेमाबिमात पडायचंच,
पण नाही म्हटलं ,
आमच्या संस्कारात हे बसायचं नाही
फुशारकिनं हे ही सांगितलं
म्हणुनच म्हटलं
अगं बाई खरं की काय?
गाईला शिंग आत्ताच फुटली काय?
 

0 comments: