मारवा

मी एक सर श्रावणी
तू मेघमल्हार बरसता
तू बरसता बेभान ऐसा
अवचित निशीगंध बहरला


थेंब टपोरे मोगरीचे
निशिगंध आरक्त जाहला
बरसत्या सरीसवे अन
हा मारवा का गंधलाओसरला आवेग परी
सर सरसर चिंब बावरी
गात्रं मोहरून बासरी
अन धुंदीत एक शिरशिरी

नेहा
 

0 comments: